Vi använder oss av kakor/cookies

Av 6 kap. 18 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation framgår att den som besöker en webbplats med s.k. cookies, eller kakor som det heter på svenska, ska få information om att webbplatsen skapar kakor, vad dessa används till och hur användning av kakor kan nekas.

Från och med den 1 juli 2011 gäller ändrade regler för att få använda kakor. Enligt de nya bestämmelserna ska besökaren lämna sitt samtycke till att kakor används. Det finns dock ännu inga riktlinjer som i detalj beskriver hur reglerna ska tillämpas. Post- och Telestyrelsen (PTS) rekommenderar däremot att det på webbplatsen framgår vad de olika kakorna heter, till vilket domännamn de hör, vilka data som lagras i kakorna och hur länge de sparas i besökarens webbläsare.

Vad är en kaka?

En kaka är en liten textfil som lagras på besökarens dator, det vill säga din dator, och används till att analysera hur besökare använder webbsidan. Det finns två olika typer av kakor; temporära och sådana som lagras på din dator. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en hemsida sedan du sist var där. I kakan står då senaste besöksdatum.

Om du inte samtycker till att kakor används

Du kan neka användningen av kakor genom att välja vissa inställningar på din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. I Internet Explorer hanteras inställningar med kakor under menyn Verktyg-Internetalternativ, klicka på fliken Sekretess. Under Avancerat väljer du hur du vill hantera kakor. I Firefox hittar du inställningarna under Verktyg-Inställningar och fliken Sekretess-Kakor.

Hur vi använder kakor

Vi använder oss av kakor för att kunna analysera besöksstatistik. Det är viktigt att förstå att en kaka inte kan användas för att förstöra eller på annat sätt skada en besökares dator. Det är heller inte möjligt för andra webbplatser att läsa andra kakor än sina egna.

Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Informationen som genereras av en kaka genom din användning av webbsidan (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med annan data som Google innehar.

Genom att använda denna webbplats/webbsida, samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. Om du inte samtycker till användningen av kakor kan du neka detta genom att följa anvisningarna som beskrivs under rubriken "Om du inte samtycker till att kakor används" ovan.